A MAN SAT ALONE IN HIS ROOM
Model für Andreas Till
, 2009
© Andreas Till (www.andreastill.com)