Ο Εάχιστος Εαυτός Ψυχική Επιίωση Σε Καιρούς Ααστάτωσης 0

http://katjavogel.net/files/gimgs/1_manetz01.png